Handledning

Slack-kanal

Slack-kanalen bör vara första stället man går till när ett problem dyker upp eller man har en fråga som man vill ha svar på. Erfarenheten från kurstillfällen för liknande kurser säger att man är sällan ensam om att ha en viss fråga – är man då den första att ställa frågan så hjälper man inte bara sig själv genom att ställa frågan här – utan också de andra studenter som råkar på samma problem/vill ha svar på samma fråga. Och det går fort att få svar.

Handledning i datorsal

Handledningstillfällen är ej obligatoriska. Använd dem vid behov.

Bokningsbar handledning via Adobe Connect eller Skype

Det finns möjlighet att boka handledningstid antingen via Adobe Connect eller Skype.

Dessa är schemalagda och bokas via mail några dagar innan. sitter inte vid adobe den tiden utan är om av någon speciell anledning måste boka en fast tid.

ser helst att ni använder de andra tiderna I första hand.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU