Flabb – Photoshop II

Översikt

Detta är den andra Flabben av två för Photoshop (se här för mer information om vad en Flabb är). Flabben inleds med en kort introduktion varefter flabbens fem moment gås igenom i tur och ordning. Övningsuppgifter - Varje moment har ett antal uppgifter knutna till sig så att du direkt få pröva på de verktyg som demonstreras i de inspelade föreläsningsavsnitten. Dessa övningsuppgifter redovisas ej, men det är nyttigt att prova på verktygen i anslutning till man har sett dem demonstreras. Och man bör definitivt öva på verktygen så att man kan använda dem ordentligt innan man börjar med de examinerande uppgifterna. Denna Flabb är indelad i följande moment:

 • Avancerad friläggning och färgmatchning
 • Avancerad friläggning och ljus- och färgjustering
 • Friläggning med Channels
 • Avancerad bildmanipulation
 • Komposition

Avancerad friläggning och färgmatchning (och Levels)

Här börjar vi titta på hur Refine Edge kan användas för att fixa till en markering. Också en ordentlig genomgång kring Levels och färgmatchning.

 • Levels
 • Friläggning med Refine Edge
 • Smudge Tool
 • Färgmatchning (Match Color)
Börja med att titta på den inspelade föreläsningen. Ladda sedan ned uppgiftsfilen och arbeta med uppgifterna som du finner där.

Avancerad friläggning och ljus- och färgjustering

Fortsättning på friläggning med Refine Edge samt justering av ljus (luminositet) och färger.

 • Friläggning av hår
 • Transform with Warp
 • Curves
 • Matcha kvalitet

Börja med att titta på den inspelade föreläsningen. Ladda sedan ned uppgiftsfilen och arbeta med uppgifterna som du finner där.

Friläggning med Channels

Ytterligare en teknik för friläggning. Den här gången genom att använda Channels. Också färgjustering med färgtabeller.

 • Friläggning med Channels
 • Color Lookup

Börja med att titta på det inspelade avsnittet och arbeta sedan med uppgifterna i uppgiftsfilen.

Avancerad bildmanipulation

Två olika tekniker för att skapa olika typer av bilder – en karikatyr med en illustrerad eller målad look och en med där vi klipper sönder en bild.

 • Liquify
 • Smudge Tool
 • High Pass Filter
 • Kollage

Börja med att titta på det inspelade avsnittet och arbeta sedan med uppgifterna i uppgiftsfilen.

Komposition

Lägga ihop delarna.

 • Komposition
 • Lägga till text
 • Lighting effekter

Börja med att titta på det inspelade avsnittet och arbeta sedan med uppgifterna i uppgiftsfilen.

Material

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU