Flabb – Photoshop I

Översikt

Detta är den första Flabben av två för Photoshop (se här för mer information om vad en Flabb är). Flabben inleds med en kort introduktion varefter Flabbens fem moment gås igenom i tur och ordning.

Övningsuppgifter - Varje moment har ett antal uppgifter knutna till sig så att du direkt få pröva på de verktyg som demonstreras i de inspelade föreläsningsavsnitten. Dessa övningsuppgifter redovisas ej, men det är nyttigt att prova på verktygen i anslutning till man har sett dem demonstreras. Och man bör definitivt öva på verktygen så att man kan använda dem ordentligt innan man börjar med de examinerande uppgifterna.

Denna Flabb är indelad i följande moment:

 • Introduktion till Photoshop och presentation av projekt
 • Rubriker och avdelare
 • Layer Styles
 • Grundläggande friläggningstekniker
 • Komposition

Introduktion

I introduktionsavsnittet ges en introduktion till Photoshop och bitmap-grafik och projektet som används i Flabbarna presenteras.

 • Bitmapgrafik och historik kring Illustrator och Photoshop
 • Färgmodeller CMYK och RGB
 • Skapa nytt dokument
 • Översikt verktyg, paletter och menyer
 • Ångra och history
 • Presentation av projekt
Börja med att titta på den inspelade föreläsningen. Ladda sedan ned uppgiftsfilen och arbeta med uppgifterna som du finner där.

Rubriker och avdelare

Grundläggande texthantering och att skapa grafik med hjälp av masker.

 • Adjustment Layers
 • Grundlägganden texthantering
 • Layer Mask

Börja med att titta på den inspelade föreläsningen. Ladda sedan ned uppgiftsfilen och arbeta med uppgifterna som du finner där.

Layer Styles

I detta avsnitt introduceras Layer Mask – en mycket kraftfull och flexibel mekanism som man kan använda för att skapa många olika typer av effekter. Här används det för texteffekter, men det finns många andra användningsområdet över det.

 • Layer Style

Börja med att titta på det inspelade avsnittet och arbeta sedan med uppgifterna i uppgiftsfilen.

Grundläggande friläggningstekniker

Introduktion till grundläggande friläggningstekniker. Friläggning är en mycket vanlig teknik vid Photoshopanvändning. Den kan dock göras på många olika sätt. Här tittar vi på några av de enklare varianterna. De mer avancerade sparar vi till nästa flabb, men man kan åstadkomma mycket också med de tekniker som presenteras här.

 • Grundläggande friläggningstekniker
 • Threshold

Börja med att titta på det inspelade avsnittet och arbeta sedan med uppgifterna i uppgiftsfilen.

Komposition

Fortsatt övning med friläggning med fokus på komposition, dvs att lägga ihop det frilagda material med annat material. Vi tittar också vidare på Adjustment Layers.

 • Friläggning och komposition
 • Adjustment Layers
 • Surface Blur
 • Clone Stamp Tool

Börja med att titta på det inspelade avsnittet och arbeta sedan med uppgifterna i uppgiftsfilen.

Material

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU