Flabb – Illustrator II

Översikt

Detta är den andra Flabben för Illustrator och den här gången tittar vi på lite mer avancerade tillämpningar med verktygen som introducerades vid första Flabben och också några nya verktyg. I sista steget i Flabben så läggs tidigare skapat innehåll ihop till en slutgiltig design.

Övningsuppgifter - Varje moment har ett antal uppgifter knutna till sig så att du direkt få pröva på de verktyg som demonstreras i de inspelade föreläsningsavsnitten. Dessa övningsuppgifter redovisas ej, men det är nyttigt att prova på verktygen i anslutning till man har sett dem demonstreras.

Denna Flabb är indelad i följande moment:

 • Moment 1: Text-effekter
 • Moment 2: Text och innehåll
 • Moment 3: Rita med Grid
 • Moment 4: Avancerade effekter
 • Moment 5: Komposition

Moment 1: Text-effekter

Här tittar vi på hur man kan använda Appearance-paletten för att skapa tre olika typer av text-effekter.  Också nedladdning och användning av externa fonter.

Nya verktyg som demonstreras i detta moment:

 • Appearance (på nytt sätt)
 • Ladda ned font
 • Effekter (Roughen, Scribble, Drop shadow)
 • Envelope Distort

Instruktioner: Börja med att titta på den inspelade föreläsningen. Ladda sedan ned uppgiftsfilen och arbeta med uppgifterna som du finner där.

Moment 2: Text och innehåll

I detta avsnitt tittar vi på hur man lägger till och formatterar text. Vi tittar också på hur Opacity mask kan användas tillsammans med en gradient för att skapa en genomskinlighetseffekt och hur man kan använda sig av nedladdat fotografiskt material, inklusive en kort översikt av bildrättigheter och hur man får använda bilder från nätet i sina verk.

Nya verktyg som demonstreras:

 • Area Type Tool
 • Opacity mask med gradient

Börja med att titta på det inspelade avsnittet och arbeta sedan med uppgifterna i uppgiftsfilen.

Moment 3: Rita med Grid

Demonstrerar hur man kan använda Grid och Snap to Grid för mer kontrollerad form av skapande av innehåll med Pen Tool. Också användning av Pencil Tool, Pattern Brush och Pattern Fill.

 • Grid
 • Gradient-bibliotek
 • Pattern Brush
 • Pattern
 • Pencil Tool

Börja med att titta på det inspelade avsnittet och arbeta sedan med uppgifterna i uppgiftsfilen.

Moment 4: Avancerade effekter

I det här avsnittet demonstrerar ett par lite mer avancerade effekter. Vi introducerar ett par nya verktyg, men framförallt handlar det om en mer avancerad kombination av grundläggande tekniker. Vi tittar också på hur man kan ändra färgläggningen med verktyget Recolor Artwork.

Nya verktyg som demonstreras:

 • Envelope Distort
 • Opacity Mask (fördjupning)
 • Recolor Artwork
 • Selection Tool
 • Free Distort

Börja med att titta på det inspelade avsnittet och arbeta sedan med uppgifterna i uppgiftsfilen.

Moment 5: Komposition

Här lägger vi ihop alla de olika delarna som vi har skapat i tidigare flabbar för att skapa en fullständig webbside-design.

Börja med att titta på det inspelade avsnittet och arbeta sedan med uppgifterna i uppgiftsfilen.

[klicka på bilden för att se den i större storlek]

Material

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU