Flabb – Illustrator I

Översikt

Detta är den första Flabben på kursen (se här för mer information om vad en Flabb är). Flabben inleds med en kort introduktion varefter Flabbens fyra moment gås igenom i tur och ordning.

Övningsuppgifter – Varje moment har ett antal uppgifter knutna till sig så att du direkt få pröva på de verktyg som demonstreras i de inspelade föreläsningsavsnitten. Dessa övningsuppgifter redovisas ej, men det är nyttigt att prova på verktygen i anslutning till man har sett dem demonstreras. Och man bör definitivt öva på verktygen så att man kan använda dem ordentligt innan man börjar med de examinerande uppgifterna.

Denna Flabb är indelad i följande moment:

 • Introduktion
 • Moment 1: Grundläggande tekniker i Illustrator
 • Moment 2: Rita med Pen Tool
 • Moment 3: Rita från skiss
 • Moment 4: Rita från skiss – fortsättning

Introduktion

I introduktionsavsnittet presenteras upplägg och plan för undervisningsmaterialet för Illustrator.

 • Skissteknik för planering av struktur och innehåll
 • Arbetsmetod
 • Delprojekt och komposition

Moment 1: Grundläggande tekniker i Illustrator

Här får du en introduktion till Illustrator – var hittar man saker och att komma igång med att använda de grundläggande verktygen.

Verktyg som demonstreras i detta moment:

 • Översikt verktyg, paletter och menyer
 • Selection Tool
 • Direct Selection Tool
 • Swatches
 • Align and Distribute
 • Group
 • Layers
 • Zoom
 • Pan

Instruktioner: Börja med att titta på den inspelade föreläsningen. Ladda sedan ned uppgiftsfilen och arbeta med uppgifterna som du finner där.

Moment 2: Rita med Pen Tool

I detta avsnitt introduceras pennverktyget (Pen Tool). Pennverktyget används för att skapa alla möjliga typer av figurer i Illustrator. Det tar ett litet tag att lära sig och för att bli duktig krävs övning, men det är definitivt värt mödan att lära sig använda detta användbara och flexibla verktyg ordentligt.

Nya verktyg som demonstreras:

 • Pen Tool
 • Warp
 • Pathfinder
 • Expand Appearance
 • Clipping Mask
 • Calligraphic brush
 • Width Tool

Börja med att titta på det inspelade avsnittet och arbeta sedan med uppgifterna i uppgiftsfilen.

Moment 3: Rita från skiss

Fortsatt övning med pennverktyget – här med fokus hur det kan användas för att kalkera former från en mall.

 • Kalkering med pennverktyget (Pen Tool)

Börja med att titta på det inspelade avsnittet och arbeta sedan med uppgifterna i uppgiftsfilen.

Moment 4: Rita från skiss – fortsättning

Fortsatt övning med pennverktyget – och några nyttiga effekter

Nya verktyg som demonstreras:

 • Artbrush
 • Appearance
 • Blending Mode
 • Opacity
 • Blur

Börja med att titta på det inspelade avsnittet och arbeta sedan med uppgifterna i uppgiftsfilen.

Material

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU