Examinering och betygsättning

Betygsuträkning

Kursen är indelad i tre delmoment: vektorbaserad grafik (2hp), bitmapbaserad grafik (2hp) och 3D-grafik (3,5hp).

Betygsnivåer är: U, G3, VG4, VG5.

 • betyg för vektorbaserad grafik bestäms av resultatet för uppgift 2
 • betyg för bitmapbaserad grafik  bestäms av resultatet för uppgift 4
 • betyg för tillämpad 3D modellering bestäms av den första uppgiften.

Slutbetyg: Slutbetyget på kursen består av en sammanvägning av betygen på respektive kursmoment enligt följande:

 • Slutbetyg = (betyg för vektorbaserad grafik*2 + betyg för bitmapbaserad grafik*2 + betyg för 3D-grafik*3,5)/7,5
 • Exempel: Med betyget 3 för vektorgrafiken, betyget 4 för bitmapgrafiken, 5 för 3D-grafiken så får vi formeln:
  (3*2 + 4*2 + 5*3,5)/7,5 = 4,2 (som avrundas till betyget VG4)

Betygsskala

 • U – Underkänt – i den här kategorin hoppas vi att ingen hamnar :-)
 • 3 – Godkänt
 • 4 – Väl godkänt
 • 5 – Mycket väl godkänt

Håll inlämningstiderna

OBS! Det viktigt att du håller tiderna för redovisning/inlämning!

Missar man att redovisa en uppgift i tid så kan man alltid redovisa den vid nästa redovisningstillfälle, alternativt vid det uppsamlingstillfälle som inträffar sex veckor efter kursens slut (detta är alltså sista tillfället att redovisa uppgifter i kursen). Notera dock att vid redovisning senare än angivet datum för uppgiften så kan högst betyget godkänt (3) uppnås. Redovisning/inlämning ska göras i nummerordning (uppgift 1 först). Man kan alltså inte vänta med att redovisa de icke-betygsgrundande uppgifterna och fokusera på de betygsgrundande, utan uppgifterna ska redovisas i ordning.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU