Peer review 4

Resultat och Analys

I peer review 4 ska du läsa igenom och ge feedback på andra studenters kapitel om resultat och analys. Du lämnar in din review här.

Du ska bedöma texten utifrån följande punkter:

Språk

 • Är stavningen korrekt?
 • Är grammatiken korrekt?
 • Är meningarna korrekt uppbyggda, inte för långa och inte för korta?
 • Används formellt språk?

Struktur

 • Används indentering (och inte tom rad) vid nytt stycke?
 • Är alla tabeller och figurer korrekt numrerade (med kapitelnummer.löpnummer, t.ex. Table 4.1, Figure 1.3)?
 • Refereras det till alla tabeller och figurer i texten?
 • Hanteras referenser på ett korrekt sätt?

Innehåll

 • Finns all relevant data med i rapporten?
 • Är den data som presenteras relevant för att besvara frågeställningen?
 • Beskrivs datan på ett lättförståeligt sätt (tabeller, grafer, figurer)?
 • Kan datan beskrivs på något kompletterande sätt för att öka förståelsen (t.ex. grafer, tabeller, linjediagram, etc.)?
 • Analyseras datan på ett korrekt sätt?
 • Stödjer datan de slutsatser som görs?

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU