Peer review 3

Implementationskapitel

I peer review 3 ska du läsa igenom och ge feedback på andra studenters kapitel om implementation. Du lämnar in din review här.

Du ska bedöma texten utifrån följande punkter:

Språk

 • Är stavningen korrekt?
 • Är grammatiken korrekt?
 • Är meningarna korrekt uppbyggda, inte för långa och inte för korta?
 • Används formellt språk?

Struktur

 • Används indentering (och inte tom rad) vid nytt stycke?
 • Är alla tabeller och figurer korrekt numrerade (med kapitelnummer.löpnummer, t.ex. Table 4.1, Figure 1.3)?
 • Refereras det till alla tabeller och figurer i texten?
 • Hanteras referenser på ett korrekt sätt?

Innehåll

 • Är systemet väl beskrivet?
 • Är det tydligt vad systemet ska och inte ska kunna?
 • Finns viktiga delar av koden inklippt i texten eller i en bilaga?
 • Om systemet har ett användargränssnitt, används skärmdumpar från systemet för att underlätta förståelse av hur gränssnittet fungerar?
 • Finns det klass- eller arkitekturdiagram som underlättar förståelsen för hur systemet är uppbyggt?
 • Kan systemet användas för att besvara forskningsfrågorna, eller saknas något relevant?

 
Notera att beroende på vad som produceras i examensarbetet kan frågorna ovan vara mer eller mindre relevanta. Använd ditt eget omdöme om vad som är relevant att beskriva i det projektet du gör peer review på.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU