Peer review 1

Introduktionskapitel (ej Tidigare forskning)

I peer review 1 ska du läsa igenom och ge feedback på andra studenters introduktionskapitel (förutom delkapitlet om tidigare forskning). Du lämnar in din review här.

Du ska bedöma texten utifrån följande punkter:

Språk

 • Är stavningen korrekt?
 • Är grammatiken korrekt?
 • Är meningarna korrekt uppbyggda, inte för långa och inte för korta?
 • Används formellt språk?

Struktur

 • Används indentering (och inte tom rad) vid nytt stycke?
 • Är alla tabeller och figurer korrekt numrerade (med kapitelnummer.löpnummer, t.ex. Table 4.1, Figure 1.3)?
 • Refereras det till alla tabeller och figurer i texten?
 • Hanteras referenser på ett korrekt sätt?

Innehåll

 • Är problemställningen väl formulerad och förståelig?
 • Är problemet motiverat utifrån ett vetenskapligt, företags eller samhällsperspektiv?
 • Är arbetet väl avgränsat?
 • Är det tydligt att problemområdet ligger inom datavetenskap?
 • Är målgruppen väl definierad och relevant?
 • Är forskningsfrågorna relevanta, väl definierade och går att besvara?
 • Ges en utförlig bakgrundsbeskrivning av problemområdet?
 • Förklaras alla termer på ett förståeligt sätt?

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU