Examensarbete på kandidatnivå – Kalmar/distans

Examensarbetet följer en struktur med täta inlämningar av utkast på delar av rapporten, samt peer-review där du granskar och ger feedback på andra studenters inlämningar.

Du behöver inte göra en egen tidsplan för ditt exjobb, utan du ska följa den tidsplan som anges här.

Det du producerar (utkast på kapitel, peer-review dokument, etc.) ska läggas upp på valfri fildelningsstjänst som Github, Google Drive eller Microsoft OneDrive. Detta för att vi på ett enkelt sätt ska kunna hantera peer-review processen.

All allmän information om exjobb t.ex. hur du hittar och formulerar ett problem, vad en forskningsfråga är, vilka forskningsmetoder som finns, etc. hittar du här.

Här hittar du slides från introduktionen och vetenskapliga metoder. Inspelning från föreläsningen hittar du på Youtube.

De senaste inläggen

Titel på Examensarbete

Vi har ett nytt ladok på ingång. Jag misstänker att detta inte gäller för tillfället, men det är kanske ändå bra att ha i åtanke.

“Ett nytt Ladok innebär att det blir ännu viktigare att titlar på självständiga arbeten rapporteras in rätt i Ladok. Eftersom titeln ofta hämtas direkt ur DIVA vid inrapportering i Ladok, så är det viktigt att titeln är rättstavad och i rätt format. I det nya systemet kommer det också vara en maxgräns på 120 tecken både för den svenska och den engelska benämningen av titeln. Kommer titeln vara länge än så, så kommer endast 120 tecken kunna rapporteras in i systemet. När titeln sedan läggs in i examensbeviset, så kan den inte ändras, och därav är det exakt vad som rapporteras in, som kommer med på examensbeviset och andra intyg.

Har studenten en titel med fler än 120 tecken i sitt självständiga arbete, så får de själva välja om de vill förkorta den, eller ha en halv titel med i beviset. Men det är då självklart viktigt att de vet konsekvensen av att titeln är för lång.”

Nytt tillfälle för inlämning

Hej!

Jag har nu fått ta över kursen ifrån Johan då han är tjänstledig. Under hösten kommer det att bli ett tillfälle för extra inlämning och vid godkännande av denna presentation och opponering.

En första deadline:

Lämna in din fullständiga rapport, färdig och klar för redovisning via epost i .pdf format senast 7/10. Ge även tre förslag på tid för ev. redovisnign som passar dig.

Maila: tobias.ohlsson@lnu.se

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU