Omexamination SEPTEMBER 2015

Är dina laborationsuppgifter och/eller ditt individuella arbete inte godkänt så är denna information synnerligen viktig då kursen har gått för sista gången.

Sista tillfället!

Absolut sista omexaminationstillfället är i september veckorna 36-37.

Deadline för det individuella arbetet är fredagen den 11 september 12:00.

Resttillfälle för muntlig redovisning av laborationsuppgifter kommer att planeras in någon gång under veckorna 36-37.