Nätbaserat lärande i högre utbildning

Den 18-19 februari kommer jag att vara med på en konferens kring nätbaserat lärande i högre utbildning. Jag kommer bland annat att prata om det arbete vi gjort med att göra Webbprogrammerarutbildningen publik. Vidare kommer jag att beröra lärplattformar i allmänhet och vad vi har planer framöver, så som t.ex. integration med externa verktyg (Ex. GitHub).

Läs mer i följande informationsfoldern Nätbaserat lärande i högre utbildning eller på Informa Sweden.

Presentationen hittar du här.

Kommentera