Tillgodoräknande

Tillgodoräknande

Inom programmet kan du tillgodoräkna dig kurser mot motsvarande kurser vid andra universitet och högskolor. Har du alltså redan läst en grundkurs i programmering med C# behöver du alltså inte läsa om vår C#-kurs utan du kan tillgodoräkna dig denna kurs. Ett tillgodoräknande gör du då kursen du tidigare läst motsvarar den kurs som vi ger på programmet. Är du osäker om så är fallet så ska du ta kontakt med kursansvarig för vår kurs och stämma av om innehållet matchar.

Exempel: Du vill tillgodoräkna dig kursen “Inledande programmering med C#, 1DV402″ mot kursen “Programmering med C#: Grundkurs” vid Malmö Högskola.

Du hittar information kring tillgodoräknande samt blanketter för detta på: https://lnu.se/utbildning/Under-studierna/

Utbyte av kurs

På programmet finns vissa kurser som inte är obligatoriska att läsa utan kan bytas ut mot andra kurser. För att göra ett utbyte av en kurs skickar du in uppgifterna i formuläret nedan. Programansvarig kommer sedan att kontakta dig och meddela om bytet kan godtas eller ej. Observera att detta bara är en ansökan som prövas och beviljas/avslås.

Observera att du kan enbart byta ut 15hp datavetenskapliga kurser mot icke datavetenskapliga kurser. Detta för att du ska uppfylla kravet för det självständiga arbetet på 75hp datavetenskapliga kurser.

Dina uppgifter:

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt användarnamn (obligatorisk)

Ditt personnummer (obligatorisk)

Utbyte:

Kurs vid programmet som du vill byta ut (obligatorisk)

Kurskod och namn på kurs du vill använda i examen, Ex: M7011E Design av dynamiska webbsystem (obligatorisk)

Poäng, Ex: 7,5 (obligatorisk)

Lärosäte, Ex: Luleå Teknisk Universitet (obligatorisk)

Länk till kursplan (obligatorisk)

Eventuell övrig information

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU