Uppgift 4

Instruktioner

Uppgiften består av ett antal deluppgifter. Samtliga deluppgifter måste vara lösta för att bli godkänd på uppgiften. Du ska göra uppgifterna i Azure Notebooks som du sedan delar så att läraren kan komma åt dem. Instruktioner för inlämning finns här.

Förberedelser

Innan uppgiften ska du gå igenom momentet Listor.

Uppgifter

4a:

 • Användaren ska mata in längd på ett antal personer (använd dina elever eller hitta på värden)
 • Inmatningen av längd-värden fortsätter tills användaren matar in 0 (det kan alltså finnas olika antal värden)
 • Varje längd-värde ska sparas på en plats i en lista
 • Beräkna och skriv ut minsta och största längden samt medellängden
 • Visa ett linje- eller stapeldiagram (du väljer själv) från listan med längd-värden
 • Notera att du endast ska visa de faktiska inmatade längd-värdena, inte ett histogram


4b:

 • Gör en undersökning på dina elever (eller hitta på värden) där du frågar hur många böcker de läst den senaste månaden (ingen, en, två, tre, fyra eller fler)
 • Frekvensen (antal elever som svarat respektive svarsalternativ) ska sparas för samtliga svarsalternativ (5 stycken)
 • Skriv ut listan med frekvenser
 • Visa listan med frekvenser i ett cirkeldiagram
 • Cirkeldiagrammet ska visa storleken (i procent) för varje tårtbit


4c:

 • Skapa en lista med alla heltal från 1 till 100 (tips: använd funktionen range)
 • Använd slicing för att plocka ut de 10 talen som finns i mitten av listan
 • Skriv ut listan med de 10 tal du plockat ut
 • Beräkna och skriv ut medel- och medianvärde för de 10 talen


4d:

 • Skapa två tomma listor x5 och xp2
 • Fyll listan x5 med den matematiska funktionen y = 5x för x-värden från 0 till 10 (endast heltal)
 • Fyll listan xp2 med den matematiska funktionen y = x^2 (upphöjt till) för x-värden från 0 till 10 (endast heltal)
 • Visa de båda matematiska funktionerna i ett linjediagram med två linjer


4e:

 • Med hjälp av loopar och listorna x5 och xp2, hitta skärningspunkten mellan de två matematiska funktionerna
 • Ta ej med punkten x = 0

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU