Uppgift 2

Instruktioner

Uppgiften består av ett antal deluppgifter. Samtliga deluppgifter måste vara lösta för att bli godkänd på uppgiften. Du ska göra uppgifterna i Azure Notebooks som du sedan delar så att läraren kan komma åt dem. Instruktioner för inlämning finns här.

Förberedelser

Innan uppgiften ska du gå igenom momentet Villkor och Upprepning.

Uppgifter

2a:

 • I uppgift 1c matade användaren in antal sidor på en n-hörning och du beräknade och skrev ut storleken på vinklarna i n-hörningen
 • Du ska göra om uppgiften men ge ett felmeddelande om användaren matar in färre än 4 sidor
 • Om användaren matar in 4 eller fler sidor, ska storleken på vinklarna beräknas och skrivas ut


2b:

 • Beräkna summan av de 50 första jämna talen med hjälp av en for-loop
  (Tips: gör du rätt ska svaret bli 2450)
 • Gör samma sak men för de 50 första udda talen
  (Tips: gör du rätt ska svaret bli 2500)


2c:

 • Jämför dina svar i 2b med formeln för aritmetisk summa (läs på om formeln här)
 • Observera att du ska göra uträkningen i Python-kod


2d:

 • Du har ett rep som är 12 meter långt
 • Vilken är den minsta respektive största rektangel som repet kan omsluta? Sidorna måste vara i hela meter
 • Uppgiften ska lösas med for-loopar
 • Ditt program ska hitta alla möjliga rektanglar som uppfyller kraven (12 i omkrets, sidorna ska vara heltal) och leta efter vilken rektangel som ger den minsta respektive största arean samt skriva ut dessa
 • Tips: gör du rätt ska svaret bli 5m^2 respektive 9m^2

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU