Uppgift 1

Instruktioner

Uppgiften består av ett antal deluppgifter. Samtliga deluppgifter måste vara lösta för att bli godkänd på uppgiften. Du ska göra uppgifterna i Azure Notebooks som du sedan delar så att läraren kan komma åt dem. Instruktioner för inlämning finns här.

Förberedelser

Innan uppgiften ska du gå igenom momentet Värden och Variabler.

Uppgifter

1a:

  • Skapa en variabel t (för täljare) som beräknar 2 * 5 – 4
  • Skapa en variabel n (för nämnare) som beräknar 2 + 1
  • Beräkna och skriv ut t / n


1b:

  • Användaren ska mata in längderna på två sidor (tips: använd två input)
  • Beräkna och skriv ut arean för en rektangel med längderna på sidorna som användaren matat in


1c:

  • Användaren ska mata in antal sidor på en n-hörning (n får vara större än eller lika med 4)
  • Beräkna och skriv ut storleken på vinklarna i n-hörningen


1d:

  • Användaren ska mata in en radie
  • Beräkna och skriv ut area och omkrets på en cirkel med den radie som användaren matat in
  • Du behöver skapa en variabel pi = 3.14 som du använder i beräkningarna

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU