Läsning

Här finns länkar till de läsresurser vi använder i kursen.

Fundamentals of Python

Vi använder Fundamentals of Python som kurslitteratur. Boken är utförlig och förklarar Python på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Boken tar upp mer än vad kursen innehåller, så utgå ifrån inspelningarna och fördjupa dig i boken när du vill veta mer eller om något är oklart.

Lär dig programmera med Python

Lär dig programmera i Python är en webbkurs på svenska som går igenom grunderna i Python. Den är inte lika utförlig som kurslitteraturen men är ett komplement om du föredrar svenska.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU