Grundläggande programmering för matematik- och tekniklärare

1ME151 och 1ME152

Två nya kurser med fokus på programmering kommer att ges till hösten 2019, kursstart i september. Kurserna ges på uppdrag av Skolverket och riktar sig till dig som undervisar i årskurs 7-9 i ämnena matematik och teknik.

Kurserna har följande inriktning:

  • Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec. 8-10, 7,5 hp
  • Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec. 8-10, 7,5 hp

Kurserna ger dig grundläggande programmeringskunskaper och metoder som gör att du kommer kunna använda programmering som ett kraftfullt verktyg i din ämnesundervisning. Som en del av kursen kommer du att lära dig att använda olika programmeringstekniker för att bryta ned, analysera och tolka ett ämnesinnehåll anpassat till olika årskurser. Det programmeringsspråk du kommer att lära dig är Python.

Undervisningsformer

Kursen ges av institutionen för datavetenskap och medieteknik i samarbete med avdelningarna för matematikdidaktik och NT-didaktik.

Undervisningen sker till största del på distans via webbplattformar för kommunikation och samarbete, med stöd och bakgrund i ett antal fysiska eller digitala träffar. Övningar, föreläsningar och laborationer genomförs i första hand under de obligatoriska fysiska träffarna.

Mellan de fysiska träffarna ges möjlighet till diskussion och undervisning via olika verktyg för kommunikation. En förutsättning för att kunna genomföra kursen är att du har möjlighet till arbete i elev- eller studiegrupp, samt tillgång till egen dator och internetuppkoppling. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men några inslag kommer att vara på engelska.

Kursstart och kurslitteratur

Utbildningen genomförs på kvartsfart. Kursen startar vecka 36 och pågår fram till början av mars 2020.

Skolverket står för såväl kurskostnad som kostnad för kurslitteratur. Litteraturen kommer tillhandahållas av Linnéuniversitetet.

De senaste inläggen

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU