Våra kurser

Nedan följer de kurser som ingår i programmet Webbprogrammerare 120hp. Kurserna nedan gäller från och med startåret HT2016. Vissa kurser finns att söka som fristående kurser och alla kurser har helt öppet material så att du kan ta del av inspelade föreläsningar, se laborationsinstruktioner etc.

För att ta del av våra föreläsningar så rekommenderar jag att du följer vår kanal på Youtube.

Grundläggande programmering 7,5hp (HT ÅK1)

Obligatorisk kurs

Konstruktion av välstrukturerade program i Javascript. Prototypbaserad objektorienterad programmering.

Webbteknik 1 7,5hp (HT ÅK1)

Obligatorisk kurs

Grundläggande webbdesign med klientbaserad teknik.

Klientbaserad webbprogrammering 7,5hp (HT ÅK1)

Obligatorisk kurs

Konstruktion av webbläsarbaserade applikationer med bland annat Javascript.

Grafiska verktyg 7,5hp (HT ÅK1)

Grundtekniker för skapande av vektor-baserad grafik, bitmapbaserad grafik samt 3D-grafik.

Serverbaserad webbprogrammering 7,5hp (VT ÅK1)

Obligatorisk kurs

Konstruktion av webbserverbaserade applikationer samt förståelse för olika typer av webbservrar och dess kommunikation med webbklienten

Programvarutteknik 7,5hp (VT ÅK1)

Obligatorisk kurs

Introduktion i programvaruutveckling. Kursen fokuserar på verktyg som kan användas under utveckling av programvara som stöd för bland annat modellering, konfigurationshantering och testning.

Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7,5hp (VT ÅK1)

Obligatorisk kurs

Genomförande av ett mjukvaruprojekt där en fungerande mjukvara skall utvecklas med hjälp av de teoretiska och praktiska förutsättningar som getts i tidigare kurser. Kursen har ett entreprenöriellt fokus.

Objektorienterad programmering 7,5hp (VT ÅK1)

Obligatorisk kurs

Klassbaserad objektorienterad programmering med C#.

Objektorienterad analys och design med UML 7,5hp (HT ÅK2)

Obligatorisk kurs

Kunskaper om hur objektorienterad analys och design kan implementeras i ett objektorienterat programmeringsspråk samt grunderna i modelleringsspråket UML.

Introduktion till mjukvarukvalitet 7,5hp (HT ÅK2)

Obligatorisk kurs

Framställning av webbaserad mjukvara med hög kodkvalitet.

Mjukvarutestning 7,5hp (HT ÅK2)

Obligatorisk kurs

Enhets-, system- och integrationstestning, acceptanstestning

Databasteori 7,5 hp (HT ÅK2)

_Obligatorisk kurs

Metoder och teorier för databasdesign. Frågespråk, dokument- och relationsdatabaser.

Arkitekturer och ramverk för webbapplikationer 7,5 hp (VT ÅK2)

Obligatorisk kurs

Förståelse för hur webbramverk och designmönster kan användas i samband med utveckling av webbapplikationer.

Webben som applikationsplattform 7,5 hp (VT ÅK2)

Obligatorisk kurs

Webbens arkitektur, framväxt och utveckling samt betydelse/påverkan för dagens samhälle.

Mjukvaruutvecklingsprojekt 7,5hp (VT ÅK2)

Obligatorisk kurs

Genomförande av ett kundorienterat mjukvaruprojekt med ett fokus på projektledning och projektplanering.

Självständigt arbete 7,5hp (VT ÅK2)

Obligatorisk kurs

Självständigt arbete omfattande teoretisk och experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation.

Påbyggnadsåret

Efter de två första åren har man möjlighet att ta ut en högskoleexamen i datavetenskap. Vill man kan man efter detta bygga på utbildningen med kurser på kandidatnivå och till slut skriva en uppsats för kandidatexamen i datavetenskap.

Påbyggnadsåret anmäler man intresse till separat efter de två första årens studier. Det finns även möjlighet för dig som läst en tvåårig utbildning vid annan högskola/universitet att söka påbyggnadsåret. Kontakta programansvarig för mer information kring detta. Läs mer om kompletteringsåret här.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU