Studera till Webbutvecklare eller Webbprogrammerare?

Som webbprogrammerare kommer du att vidareutveckla ditt intresse för webben och programmering i en utvecklande miljö med spännande möjligheter.

Vill du lära dig programmera för webben? Vill du få kunskap om moderna och kommande tekniker som används vid utveckling av webbplatser? Tycker du dessutom att det är viktigt att du som student blir sedd och uppmärksammad? Då kommer du att trivas hos oss!

Vi brinner för webbutveckling och för att utbilda dig i, och med hjälp av, den senaste tekniken. Du kommer att uppleva närhet till lärare och studenter oavsett om du väljer att läsa programmet på campus eller på distans. Studerar du på distans finns inget krav på deltagande i Kalmar.

Under utbildningen läser du kurser där programmering är i fokus. Du kommer att skapa webbapplikationer för olika plattformar med arbetssätt och metoder som är aktuella i branschen. Kodkvalitet, säkerhet, testning och entreprenörskap genomsyrar utbildningen som bedrivs i samarbete med näringslivet.

Utbildningen kan byggas på med ett tredje fördjupningsår inom datavetenskap som förbereder dig för studier på magister- och masternivå. Läs mer om påbyggnadsåret här.

Väljer du att läsa på distans finns inget krav på deltagande vid eventuella fysiska träffar.

Tekniker

Tekniker och nyckelord som du kommer att stöta på i utbildningen är bland annat:

HTML, CSS, JavaScript, C#, relationsdatabaser, dokumentdatabaser, UML, design patterns, versionshantering med git och github, ASP.NET MVC, php, Node.js, scrum, REST, JSON, Realtids-applikationer, REST-api:er, HATEOAS, Arkitekturer för webbapplikationer, Web Science, Web of things, Internet of things (IoT)

Yrkesliv

Våra studenter är eftersökta och arbetar bland annat som webbutvecklare på webbyråer, konsultföretag eller driver egna företag. Deras arbetsuppgifter innefattar exempelvis programmering, utveckling av e-handelssystem, gränssnittsprogrammering, sökmotoroptimering och förverkligande av egna webbtjänster från idé till färdig produkt.

Yrkestitlar

Exempel på yrkestitlar för de studenter som gått utbildningen:

 • .NET-utvecklare
 • Egenföretagare inom webbutvecklingsbranchen
 • Frontendutvecklare
 • Gränssnittsprogrammerare
 • IT-entreprenör
 • Konsult
 • Systemutvecklare/Programmerare
 • Sökmotoroptimerare
 • Webbdesigner
 • Webbprogrammerare
 • Webbutvecklare

Kurser på programmet

Du hittar en fullständig listning av programmets kurser här.

Behörighetsvillkor

För att söka utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a / 2b / 2c (2a eller 2b eller 2c).

Examen

Utbildningen leder till en högskoleexamen med inriktning mot webbprogrammering. Utbildningen ger behörighet till påbyggnadsår till kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap.

Kvalitet

Under 2013 så har Universitetskanslerämbetet,UK, utvärderat teknik- och ingenjörsutbildningar runt om i landet. Även Webbprogrammerarprogrammet har varit en del av utvärderingen av ämnet datavetenskap vid Linnéuniversitetet. Bedömningen som UK gör är att de datavetenskapliga kandidatutbildningarna vid Linnéuniversitetet håller “Mycket hög kvalitet”. De utbildningar som legat till grund för bedömningen är:

 • IT-tekniker (Kalmar)
 • Nätverkssäkerhet (Växjö)
 • Programvaruteknik (Växjö)
 • Utvecklare av digitala tjänster (Kalmar)
 • Webbprogrammerare (Kalmar och distans)
Utdrag ur bedömningen:

Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor;
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Antagningsstatistik

Nedanstående grafik gäller antagningsomgången 2017, Urval 1.

LNU-61019 är campusutbildningen och LNU-61020 distansvarianten.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU