Påbyggnadsutbildning

Du som sökt in till den tvååriga varianten av utbildningen har ändå möjlighet att läsa upp till en kandidatexamen (3 år) genom den påbyggnadsutbildning för kandidatexamen som erbjuds. För att göra detta krävs ett antal specifika kurser inom datavetenskap, men det finns också möjlighet till valbarhet utöver detta.

Examensordning, kandidatexamen

I examensordningen finns det beskrivet vad som krävs för att få en kandidatexamen inom ett ämne. För filosofie kandidatexamen i datavetenskap krävs:

Enligt Högskoleförordningen:

  • 180hp med viss inriktning varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom datavetenskap.
  • 15hp examensarbete inom datavetenskap

samt tillägg i den lokala examensordningen:

  • minst 30hp ska utgöras av kurser utanför huvudområdet.

Källa: Lokal examensförordning

Med det kursupplägg som presenteras nedan så bör du om du följt utbildningsplanen för ditt program kunna ansöka om en kandidatexamen efter kompletteringsåret. Du bör dock alltid själv kontrollera så att du uppfyller examenskraven ovan. Detta är speciellt viktigt om du exempelvis bytt ut kurser tidigare.


Kursupplägg

Nedanstående är det kursupplägg som gäller för påbyggnadsåret läsåret ht2020/vt2021.

Läsperiod 1

  • 2DV600 Programvaruteknisk översiktskurs (obligatorisk)
  • Kurs i annat ämne 7,5 hp som du själv ansöker om via antagning.se.

Läsperiod 2

Läsperiod 3

Läsperiod 4


Ansökan

Du ansöker genom att under perioden 15/3-15/4 söka till programmet "Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen " via antagning.se. Observera att du söker "studieort: Kalmar" eller "studieort: Flexibel" (distans).

Ytterliga information

Rättelse: Johan Leitet är från HT2018 programansvarig för utbildningen.

Frågor

Personliga frågor besvaras av johan.leitet@lnu.se

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU