Våra kurser

Utbildningar slås ihop

Från och med höstterminen 2020 så slås Utveckling och drift av mjukvarusystem 180 hp ihop med systerutbildningen Webbprogrammerare 120 hp till den nya utbildningen Webbprogrammerare 180 hp! Du kommer att kunna hitta information om den nya utbildningen på https://lnu.se/program/webbprogrammerare/

Nedan följer de kurser som ingår i programmet Utveckling och Drift av Mjukvarusystem 180hp. Vissa kurser finns att söka som fristående kurser och alla kurser har helt öppet material så att du kan ta del av inspelade föreläsningar, se laborationsinstruktioner etc.

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Webbteknik 1 Systemadministration 2 Server Configuration Management
Grundläggande programmering Objektorienterad analys och design med UML Internetsäkerhet
Klientbaserad webbprogrammering Mjukvarutestning Continuous Delivery
Problemlösning och programmering Databasteori Agile development and engineering practices
Programvaruteknik Serverbaserad webbprogrammering Valfri kurs i annat ämne
Problemlösning och datastrukturer Programvaruteknik - Design Examensarbete
Systemadministration 1 Programvaruteknik - Design Examensarbete
Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt Självständigt arbete/Valfri kurs i annat ämne Entreprenörsskap

Webbteknik 1

Grundläggande webbdesign med klientbaserad teknik

Grundläggande programmering

Konstruktion av välstrukturerade program i javascript.

Klientbaserad webbprogrammering

Programmering mot webbläsarens APIer.

Problemlösning och programmering

Introduktionskurs i objektorienterad programmeringsteknik i programspråket Java, med fokus på objektorienterad teori och praktiska programmeringsfärdigheter.

Problemlösning och datastrukturer

Fortsättningskurs i objekt-orienterad programmering (Java), ger en fördjupning i objektorienterad modellering och en introduktion till algoritmer och datastrukturer.

Programvaruteknik

Introduktion i mjukaruutveckling med fokus på processer för utveckling av mjukvara.

Systemadministration 1

Introduktion till nätverk- och serveradministration.

Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt

Genomförande av ett mjukvaruprojekt där en fungerande mjukvara skall utvecklas med hjälp av de teoretiska och praktiska förutsättningar som getts i tidigare kurser.

Systemadministration 2

Fördjupning inom nätverk- och serveradministration samt servervirtualisering.

Objektorienterad analys och design med UML

Kunskaper om hur system kan beskrivas och utvecklas med en objektorienterad metod för att säkerställa långsiktig hållbarhet och kvalité.

Mjukvarutestning

Framställning av webbaserad mjukvara med hög kodkvalitet.

Databasteori

Metoder och teorier för databasdesign. Frågespråk, Dokument- och relationsdatabaser, SQL.

Serverbaserad webbprogrammering

Konstruktion av webbserverbaserade applikationer samt förståelse för olika typer av webbservrar och dess kommunikation med webbklienten.

Programvaruteknik - Design

Avancerade tekniker och metoder för mjukvarudesign.

Självständigt arbete/Valfri kurs i annat ämne

Efter två år så kan man ta ut en generell högskoleexamen då läser man denna kusen. Om man där emot vill läsa hela programmet så ska man här läsa en kurs i annat ämen

Självständigt arbete Självständigt arbete omfattande teoretisk och experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation

Server Configuration Management

Kunskaper om server konfigurationshantering, serverautomatisering och hybrid molnhantering.

Internetsäkerhet

Hot och säkerhetsmekanismer för datorer och mjukvarusystem som använder internet.

Continuous Delivery

Teorier och tekniker för kontinuerlig leverans av mjukvarusystem.

Agile development and engineering practices

Entreprenörsskap

Entreprenörsskap och grundläggande affärsutveckling.

Examensarbete

Kort beskrivning av kursen

Valfri kurs i annat ämne

För att kunna ta ut en examen måste man ha läsa 30 hp i annat ämne. Programansvarig kan hjälpa dig hitta lämpliga kurser, viktigt att tänka på är att man dock måste söka dessa kurser annatälv.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU