Om Utbildningen

Utbildningar slås ihop

För att kunna möta framtidens behov av mjukvaruutvecklare med god kunskap inom programvaruutveckling och kontinuerlig drift av mjukvarusystem erbjuder Linnéuniversitet från och med hösten 2020 en ny utbildning, Webbprogrammerare 180 hp.
Utbildningen kombinerar kursmål från “Utveckling och drift av mjukvarusystem 180 hp” och “Webbprogrammerare 120 hp”, med fortsatt fokus på att med moderna verktyg, som virtualiserings- och molntekniker, och tillvägagångssätt, skapa uppkopplade applikationer för dagens och framtidens enheter.
Läs gärna mer om vår nya utbildning https://lnu.se/program/webbprogrammerare/

Utveckling av mjukvarusystem handlar inte bara om programmering, man måste även driftsätta och underhålla IT-systemen som mjukvaran är beroende av.

Utmaningarna för mjukvaruutvecklare förändras ständigt. Många mjukvarusystem måste idag kontinuerligt utvecklas och uppdateras under drift. Framtiden ligger inom det som kallas DevOps, en tydlig och genomtänkt sammanslagning av rollerna utvecklare och driftsansvarig.

Inom mjukvaruutveckling har utveckling och drift traditionellt separerats. Utvecklare tenderar att inte vilja ta ett fortsatt ansvar för mjukvaran efter att den levererats till de som ska ansvara för driften av den. Som en reaktion mot detta hörs allt oftare "you build it, you run it", vilket innebär att du som utvecklare har nära kontakt med driften av mjukvaran samt en fortsatt nära kontakt med kunden.

Utbildningen ger dig verktygen och förståelsen för kontinuerlig leverans av en väl fungerande och testad mjukvara, samt kunskaper kring hur man driftsätter och administrerar IT-system där säkerhet är en naturlig och viktig del av utbildningen. Vi förankrar den teoretiska kunskapen i externa projekt utanför universitetet samt med praktiska moment i modern nätverks- och servermiljö.

Väljer du att läsa på distans finns inget krav på deltagande vid eventuella fysiska träffar.

Tekniker

Tekniker och nyckelord som du kommer att stöta på i utbildningen är bland annat:

Java, HTML, CSS, JavaScript, relationsdatabaser, dokumentdatabaser, UML, design patterns, versionshantering med git och github, Node.js, scrum, REST, JSON, XML, DevOps, Continuous Delivery, Continuous Integrations, Continuous Deployment

Kurser på programmet

Du hittar en fullständig listning av programmets kurser här.

Behörighetsvillkor

För att söka utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a / 2b / 2c (2a eller 2b eller 2c).

Examen

Utbildningen leder till en kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap.

Kvalitet

Under 2013 så har Universitetskanslerämbetet,UK, utvärderat teknik- och ingenjörsutbildningar runt om i landet.Även Webbprogrammerarprogrammet har varit en del av utvärderingen av ämnet datavetenskap vid Linnéuniversitetet. Bedömningen som UK gör är att de datavetenskapliga kandidatutbildningarna vid Linnéuniversitetet håller “Mycket hög kvalitet”. De utbildningar som legat till grund för bedömningen är:

  • IT-tekniker (Kalmar)
  • Nätverkssäkerhet (Växjö)
  • Programvaruteknik (Växjö)
  • Utvecklare av digitala tjänster (Kalmar)
  • Webbprogrammerare (Kalmar och distans)

Utdrag ur bedömningen

Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor;
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Länk till pressmeddelandet från LNU: Länk till pressmeddelandet från Universitetskanslerämbetet

Läs mer

Du kan också läsa om programmet på våra officiella sidor: http://lnu.se/utbildning/program/NGUDM

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU