Tillgodoräknande / Utbyte av kurs

Tillgodoräknande

Inom programmet kan du tillgodoräkna dig kurser mot motsvarande kurser vid andra universitet och högskolor. Har du alltså redan läst en grundkurs i programmering med C# behöver du alltså inte läsa om vår C#-kurs utan du kan tillgodoräkna dig denna kurs. Ett tillgodoräknande gör du då kursen du tidigare läst motsvarar den kurs som vi ger på programmet. Är du osäker om så är fallet så ska du ta kontakt med kursansvarig för vår kurs och stämma av om innehållet matchar.

Exempel: Du vill tillgodoräkna dig kursen “Inledande programmering med C#, 1DV402″ mot kursen “Programmering med C#: Grundkurs” vid Malmö Högskola.

  1. Kontakta kursansvarig, Mats Loock per mail och skicka med kursplanen för Malmös kurs. Fråga huruvida kursen kan tillgodoräknas.
  2. Är allt OK, fyller du i blanketten “Ansökan om tillgodoräknande av tidigare högskolestudier” och skickar in den till: Linnéuniversitetet Studerandeavdelningen, Examensenheten 351 95 Växjö
  3. Avvakta besked som ska vara dig tillhande inom fyra veckor efter komplett mottagen ansökan.

Utbyte av kurs inom program

[contact-form-7 id="1408" title="Utbyte av kurs inom program"]

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU