Anmälan till alla kurser inom program för VT18

Under hösten 2017 kommer ett nytt studieadministrativt system att tas i bruk. Detta innebär förändringar i våra rutiner. Bland annat kommer du att behöva anmäla dig till de kurser du ska läsa nästkommande termin.

Anmälan till kurser för VT18 sker på antagning.se mellan den 15 september – 16 oktober. Du ska anmäla dig till samtliga av de kurser som står angivna för den termin du påbörjar V18. Om du har individuell studieplan söker du de kurser du ska läsa enligt planen. Omregistrering på kurser sker enligt nuvarande rutiner.

Det går till så här: Logga in via “Är du redan student?” och sök under fliken “Utbildningar”. Skriv in LNU- samt anmälningskoden som du kan se längre ner i detta brev, fem siffror (LNU-xxxxx).

Var noga med att välja den anmälningskod du ser i detta brev och ingen annan.

Årskurs 1, termin 2

Kurskod  Anmälningskod för campusstudent Anmälningskod för distansstudenter  Kursnamn Start Slut Obl./Valb.
1DV507 LNU-69032 LNU-69033 Programmering och datastrukturer v. 03 v. 11 Obl.
1DV600 LNU-69036 LNU-69037 Programvaruteknik v. 03 v. 11 Obl.
1DV031 LNU-69042 LNU-69043 Systemadministration 1 v. 12 v. 22 Obl.
1DV430 LNU-69038 LNU-69039 Individuellt mjukvaru- utvecklingsprojekt v. 12 v. 22 Valbar *
1DV508 LNU-69044 LNU-69045 Projekt i datalogi v. 12 v. 22 Valbar *
*Du väljer EN av dessa två kurser.

1DV430 ges från Kalmar och här får du välja språk själv.

1DV508 ges i Växjö med språket JAVA.

Årskurs 2, termin 4

Kurskod  Anmälningskod för campusstudent Anmälningskod för distansstudenter  Kursnamn Start Slut Obl./Valfri
1DV023 LNU-69034 LNU-69035 Serverbaserad webbprogrammering v. 03 v. 11 Obl.
2DV603 LNU-69055 LNU-69056 Programvaruteknik – design v. 03 v. 22 Obl.
1DV50E LNU-69053 LNU-69054 Självständigt arbete inom datavetenskap v. 12 v. 22 Valfritt *
* Om du avslutar utbildningen efter år två ska du anmäla dig till 1DV50E. I annat fall måste du söka kurs i annat ämne. Denna kan ligga utanför Linnéuniversitetet. Förslag på kurser att söka hittar du här: https://coursepress.lnu.se/program/utveckling-och-drift-av-mjukvarusystem/student/kurser-i-annat-amne/

Årskurs 3, termin 6

Kurskod  Anmälningskod för campusstudent Anmälningskod för distansstudenter  Kursnamn Start Slut Obl./Valfri
2DV50E LNU-69059 LNU-69060 Examensarbete v. 03 v. 22 Obl.
1FE466 LNU-79021 LNU-79072 Entreprenörskap v. 12 v. 22 Obl.
Till den här terminen ska du också söka en valfri kurs i ett annat ämne! Förslag på kurser att söka hittar du här:https://coursepress.lnu.se/program/utveckling-och-drift-av-mjukvarusystem/student/kurser-i-annat-amne/

* Skriv in LNU- samt anmälningskoden, fem siffror (LNU-xxxxx).

När du får antagningsbesked den 8 december måste du gå in på “Mina sidor” och tacka ja till din plats.

Om du söker många kurser, tänk på att rangordna programkurserna överst eftersom du maximalt blir antagen till 45 hp.

Om du behöver omregistrera dig på en kurs du redan har gått kontaktar du en FTK-administratör direkt. Du ska inte ansöka igen.

Kontakta antagningen på Lnu om du har problem med din anmälan.

Antagningen har telefontid mellan kl. 10.00–12.00 måndag till torsdag och nås på gruppnumret 0480-44 60 50 eller via mejl på antagning@lnu.se för svenskspråkiga och admission@lnu.se för internationella. Besök hänvisas till Infodisken måndag-torsdag 12.00–14.00 eller enligt överenskommelse.