Valfria kurser FAQ

1. Valfria kurser, vad menas med detta?

Inom programmet så finns det möjlighet att själv välja inriktning under hösten det tredje året. Denna inriktning kan till exempel vara utlandsstudier, men främst valbara kurser där du själv som student söker och väljer ut kurser som berör områden där du vill bredda eller fördjupa din kunskap inom.

2. Hur många poäng valbara kurser skall jag läsa?

Du bör läsa minst 30 hp valbara kurser under hösten ditt tredje år. Dessa kan vara både på A- samt B-nivå. Se mer angående breddning och fördjupning nedan.

3. Kan jag läsa mer än 30 hp?

Du kan läsa mer än helfart, men du behöver minst 30 hp för att fylla heltidsstudier.

4. Hur söker jag kurser som jag vill läsa?

Ansökan till kurser kan göras på två sätt.

A) Du söker de kurser du vill läsa via antagning.se. Se till att vara noggrann med att se över deadlines för inlämning av ansökan.

B) Du anmäler dig till någon av de kurser som du erbjuds förtur på och som går inom LNU Runt den 15 mars (under andra året) skickas en lista på kurser som går inom LNU ut. Dessa är sådana kurser som vi kan erbjuda på fakulteten, jag kan rekommendera eller som jag tycker passar programmets inriktning. Dessa kurser får ni förtur till då de ligger inom vår fakultet och behöver då endast anmäla er till via antagning.se. Notera att denna förtur endast gäller de kurser som finns med på den lista ni får i utskicket.

5. Valfria kurser, hur valbart är det egentligen?

Generellt så har ni fria händer att själva välja inriktning helt, men jag ser förstås främst att ni ser till att ni hittar kurser som passar kursens profil.

6. Vad menas med programmets profil?

Med detta menas sådana kurser som antingen är en fördjupning av det som ni redan läst eller är en breddning av dessa. En typisk fördjupning kan vara kurser inom kognition, visualisering, grafisk design eller annan kurs som finns inom programmet på B-nivå.

En typisk breddning kan vara kurser som liknar de som ni redan läst, fast med en annan infallsvinkel. Det kan till exempel vara så att ni väljer en kurs inom människa – dator interaktion, men som har stort fokus på till exempel mobila gränssnitt. Vissa delar av kursen kommer troligen att ta upp liknande delar som ni redan läst, men fokuset är annorlunda.

Skillnaden mellan breddning och fördjupning kan tyckas vara hårfin, men huvudsaken är att ni förstår anledningen bakom. Med andra ord att ni inte söker kurser som är irrelevant för programmets inriktning samt inte är upprepning av det som ni redan läst.

7. Kan jag få hjälp med att avgöra en kurs lämplighet?

Självklart kan du det. Detta gör du enklast genom att maila kursplaner till de kurser som du vill söka till programansvarig som kan hjälpa dig med att bedöma kurserna utifrån ett lämplighetsperspektiv.

8. Jag har kommit in på flera kurser, vad händer nu?

Detta är upp till respektive lärosäte, men praxis är att du får ut ett välkomstmail med kursinformation senast två veckor innan kursstart. Där bör du även få den information som du behöver för att gå vidare med att genomföra kursern.

9. Jag har läst kurser vid andra lärosäten eller tagit sommarkurser tidigare, kan jag använda dessa som mina valbara kurser?

Det går utmärkt att använda sig av poäng som man tidigare läst och använda dessa som valbara kurser, under förutsättning att de passar in i programmets profil. Till exempel skulle en kurs som “Introduktion till kognitionsvetenskap” passa betydligt bättre än “Harry Potters världar”. Precis som andra kurser kan du se över dessa med programansvarig för att se att de passar utbildningens profil.

10. Vad händer om jag inte gör något val?

Om du inte gör något val så kommer du heller inte att ha några kurser att läsa till hösten, och som resultat ej heller att få ut din examen då du saknar de 180 hp som behövs för att ta ut en kandidatexamen.

11. Finns det några obligatoriska kurser som vi måste gå under tredje året, eller väljer vi alla kurser själva?

Under tredje året finns det mycket riktigt några kurser som är obligatoriska. Dessa är de två kurser som går under våren, vilka är:

- Projektarbete med vetenskapsteori, 15 hp
- Examensarbete, 15 hp

Kursen projektarbete med vetenskapsteori ger er dels extra praktisk erfarenhet då ni kommer att arbeta med skarpa projekt, men även den förberedelse ni behöver för att sedan genomföra erat examensarbete. Dessa kurser ger er även de poäng på C-nivå som ni behöver för att få ut en examen.

Höstens kurser väljer ni dock helt själva.

12. Vad behöver jag för att kunna ta ut en examen? Självständigt arbete?

För att ta ut en kandidatexamen inom informatik behöver du sammanlagt 180 hp. Av dessa skall minst 90 vara inom huvudområdet, som för er är informatik. I dessa 90 hp inom informatik skall även ett självständigt arbete om 15 hp ingå. Detta motsvaras idag av examensarbetet som ges som sista kurs vid programmet.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU