Att plugga på distans

Hur fungerar det att läsa på distans?

Som distansstudent har du möjlighet att genomföra samtliga moment i kurserna som de som läser på campus. Generellt genomför 2-4 föreläsningar i veckan. Dessa strömmas dels live där du som distansstudent kan vara med, men de spelas även in och finns tillgängliga på kurshemsidor som finns för varje kurs. På respektive kurshemsida hittar du förutom föreläsningar även uppgifter, schema, deadlines och annat matnyttigt som du behöver för att bedriva dina studier.

Alla föreläsningar har oftast någon form av uppgift kopplat till sig. Dessa uppgifter examineras i slutet av varje vecka. Det kan handla om en inlämningsuppgift, ett diskussionsseminarium eller en laboration. Tiden som går mellan föreläsningar och examination förlägger du själv till att göra uppgifter samt läsa kurslitteratur. Inlämningsuppgifter lämnas oftast in via e-post, medan laborationer och seminarier genomförs med hjälp av till exempel Skype eller Adobe Connect där vi gemensamt diskuterar och går igenom de uppgifter ni fått.

I flera kurser genomförs även projektuppgifter, mot slutet av utbildningen skarpa projekt mot företag. I dessa fall delas ni in i mindre grupper och sköter i stort arbetet själva, men med handledning från kursledning varje vecka för genomgång och avstämning. Redovisningar av dessa projekt presenteras sedan i slutet av kursen med hjälp av till exempel Skype eller Adobe Connect.

Kan jag arbeta heltid och plugga samtidigt?

Svaret på denna fråga är tudelad. Visserligen finns det många studenter som har mycket god självdisciplin och genomför samtliga tre år med heltidsjobb vid sidan av. Dock så bör man vara medveten om att man förväntas kunna lägga 40 timmar i veckan på sina studier samt att man kommer att behöva vara tillgänglig för till exempel grupparbeten, diskussionsseminarier eller annan form av samverkansarbete. En del får även svårt att få tidne att gå ihop med till exempel deadlines som finns på arbetsplatsen samt under studierna. Många finner det svårt att kombinera heltidsjobb med familj och/eller heltidsjobb.

Summa summarum är dock att det finns många exempel på studenter som klarar detta utan problem, ofta med god kommunikation med kursledare och handledare när förutsättningarna förändras. Vi har självklart stor förståelse för att livet ibland kommer emellan jobb och studier och gör vårt bästa för att anpassa oss. Om du planerar att jobba heltid och studera samtidigt så bör du förbereda dig på en visserligen intressant och utvecklande utbildning, men även att det kan komma perioder då du får svårt att få det att gå ihop.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU