Studera till Interaktionsdesigner?

Programbeskrivning

Som interaktionsdesigner kommer du att arbeta i en föränderlig värld där du pendlar mellan att samla in och utvärdera användarvänlighet och funktion på informationssystem utifrån ett användarhetsperspektiv.

Utbildningen är starkt tvärvetenskaplig och ger en bred ingång till yrkesrollen som interaktionsdesigner. Under utbildningen lär sig studenten bland annat:

 • Att fånga in data från användare och statistik och representera detta för designteam och arbetsgivare/kund
 • Att analysera och utvärdera stationära och mobila informationsystem
 • Att skapa grafik för webb och tryck främst i 2D, men även till viss del 3D
 • Att lära sig hur man arbetar i projekt inom IT, med fokus på agila projektmetoder såsom SCRUM
 • Att förstå hur människan interagerar och tar till sig information genom olika typer av medier
 • Att skapa grafik och interaktion för webben
 • Att resonera hur människan fungerar i samverkan med varandra och teknik utifrån områden som till exempel CSCW och participatory design
 • Att arbeta mångdisciplinärt och samarbeta med olika relaterade yrkesgrupper
 • Att få en god förståelse för tvärvetenskap och dess inverkan på omvärlden

Yrkesliv

En interaktionsdesigner fungerar som navet i ett designteam med största fokus på användarens behov. Exempel på yrkestitlar efter utbildningen är:

 • Interaktionsdesigner
 • UX Designer
 • Informationsarkitekt
 • Användbarhetskonsult
 • Webbdesigner
 • IT manager

Kurser på programmet

Du hittar en fullständig listning av programmets kurser här

Examen

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet informatik med inriktning interaktionsdesign.

Antagningsstatistik

För aktuell antagningsstatistik besök universitets- och högskolerådets webbplats: http://statistik.uhr.se/.

Läs mer

Du kan också läsa mer om programmet på våra officiella sidor på lnu.se: http://lnu.se/utbildning/program/NGIAC

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU