Tillgodoräknande

Inom vårt program så finns det som bekant en stor mängd olika kurser. Kanske är det så att du redan läst en kurs som motsvarar innehållet i någon av våra kurser? I så fall behöver du inte läsa dessa igen och kan göra ett tillgodoräknande. För att göra detta kontaktar du antingen programansvarig eller kursansvarig och skickar då med kursplan för de kurs som du läst. Därefter görs en bedömning huruvida innehållet i denna kurs överensstämmer med de kurser vi ger. Om detta överensstämmer så kan vi göra ett tillgodoräknande och du behöver inte läsa denna kurs igen.

Ett generellt upplägg till hur en dylik process kan se ut är som följer:

  1. Du vet med dig att du läst en kurs med ungefär samma innehåll som en kurs som ingår i programmet
  2. Du kontaktar kursansvarig och skickar med kursplanen för den kurs som du läst
  3. Kursansvarig gör sedan en bedömning på innehållet
  4. Kursansvarig ger dig besked huruvida ett tillgodoräknande är möjligt
  5. Du fyller i blanketten Ansökansblankett för tillgodoräknande som du hittar via följande länk, https://lnu.se/utbildning/under-studierna/, och skickar denna till programanvarige. Adress finns under “Startsida student” till vänster.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU