Kursarkivet

Här kan du hitta länkar till kurser som inte längre ges eller vars webbplatser uppdaterats.

För kurser som tidigare getts i coursepress så finns dessa fortfarande kvar via versionshanterare. För att komma åt tidigare versioner av kurshemsidor så lägger du till -HTXX eller -VTXX där XX motsvarar det år du gick kursen. Till exempel så skriver du följande för att komma åt 2012 version av kursen Ämnesintroduktion till interaktionsdesign: https://coursepress.lnu.se/kurs/amnesintroduktion-till-interaktionsdesign-ht12/

Årskurs 1:

Introduktion till interaktionsdesign

Webbteknik tillhörande introduktion till interaktionsdesign

Grafiska tillämpningar

Människa – dator interaktion

Grafisk design

Projektledning

Kommunikation och kognition

Webbutveckling med databas

Årskurs 2:

Visualisering i 3D

Färg och form

Tillämpad visualisering

Datorstödd konstruktion

Designmetoder och designprocesser

Designprojekt

Datormedierad kommunikation

Årskurs 3:

Tillämpad interaktionsdesign

Design och konceptvisualisering

Projektarbete med vetenskapsteori

Examensarbete inom informatik

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU