Projekt

Under sin studietid genomförs vid flera tillfällen skarpa projekt mot företag som vi blivit kontaktade av. Överlag så genomförs de flesta projekt mot företag under programmets senare hälft, då främst våren andra året samt våren tredje året. Vid enstaka tillfällen genomför vi även projekt mot företag under programmets första hälft, men då oftast i mer styrd och begränsad form.

Korta projekt

Projekt som genomförs under programmets första hälft kan innefatta:

  • Skapande och design av webbplatser
  • Framtagande av grafiskt material för webb och tryck som till exempel logotyp, kuvert, webbdesign, visitkort eller förpackningar
Dessa projekt är oftast korta, runt 4 veckor i omfattning och styrs i hög grad av oss som håller kurserna.

Längre projekt

Projekt som genomförs under utbildningens senare hälft är oftast mer omfattande. Dessa innefattar överlag tio veckors arbete där studenterna självständigt sköter kontakten och avstämning mot kund men även veckovis får handledning från oss som håller kurserna. Denna typ av projekt brukar omfatta:

  • Användaranalys utifrån statistik och intervjuer/enkäter
  • Skapande och modellering av användare och gränssnitt
  • Design, utvärdering och analys av tjänster och gränssnitt

Om du är intresserad av att låta våra studenter arbeta mot ert företag så är ni förstås mer än välkomna att kontakta programansvarige, Mexhid Ferati, för att diskutera de möjligheter som finns via något av följande medel:

Via e-post

mexhid.ferati@lnu.se

Via vanlig post

Mexhid Ferati

Linnéuniversitetet

Institutionen för informatik

391 82 Kalmar

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU