Om utbildningen

Utbildningsprogrammet Interaktionsdesigner har funnits i Kalmar sedan 2005 och ges idag både på distans och campus. Efter utbildningen erhåller studenten en kandidatexamen inom informatik med inriktning mot interaktionsdesign.

Under sin utbildningstid läser studenten kurser som ger en relativt stor bredd. Efter genomgången utbildning skall studenten ha spetskompetens inom användarcentrerad design, det vill säga fånga in användares behov utifrån metoder såsom intervjuer och enkäter men även via analys av till exempel Google Analytics. De får även en bred bas i grafisk formgivning för digitala medier, med extra fokus på design av användargränssnitt. Förutom dessa två specialområden så ingår även grunderna i att skapa webbplatser där studenten skall få så pass mycket information att de kan skapa egna webbplatser samt arbeta med webbpuliceringsverktyg såsom WordPress fullt ut.

Flertalet av programmets kurser innefattar projektarbeten som examination. Under programmets första år är dess oftast av fiktiva slag, men ju längre in i programmet studenten läser desto fler skarpa projekt riktade direkt mot, och i samverkan med, företag används. Målet är att studenten redan under sin studietid skall få en god bild av vad deras kommande yrkesroll kommer att innebära, men även att de kan börja bygga upp sin portfolio utifrån de företag de arbetat med.

Efter genomgången utbildning har studenten kunskap inom följande områden:

  • Grafisk design
  • Design av grafiska gränssnitt
  • Bildbehandling genom Photoshop, Illustrator, 3DS Max samt Indesign
  • Förmåga att arbeta fram ett gränssnitt från skisser – > Wire Frames -> Mockuper – >Interaktiva prototyper
  • Förmåga att samla in och analysera data för att skapa design utifrån ett användarcentrerat perspektiv
  • Ha en stor förståelse för användaren och dess tänkta interaktion med en viss typ av tjänst

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU