Angående programansvar

Lite information kring programansvaret. I och med att jag nu påbörjar mina doktorandstudier så kommer jag inte längre vara er programansvarig. Detta ansvar kommer nu istället att ligga på Mexhid Ferati, en av mina kollegor, som är ytterst kompetent men framför allt har både den empati och målmedvetenhet som krävs. Under en övergångsperiod, under våren, kommer jag att stödja honom inofficiellt genom att hjälpa honom med ärenden eller frågor som han direkt inte kan lösa själv. Förstås är det mycket information som kanske bara finns hos mig i dagsläget. Något som är naturligt efter 13 år som programansvarig.

Vi kommer även att komma ut till klasserna under början av terminen och informera kring detta samt besvara eventuella frågor som ni kan tänkas ha.

Morgan och Mexhid