Informationspass examensarbete

Inspelningen från detta informationspass finns nu tillgängligt till vänster.

Morgan