Informationspass kring utbytesstudier

Nu finns inspelningen från detta informationspass utlagt till vänster.

Morgan