VIKTIGT: Nya rutiner för kursregistrering

Se bifogad information vad gäller registreringsprocedurer för er studenter i och med att vi nya LADOK införs.

NGIAC V18

Morgan