Vill du plugga interaktionsdesign?

Du har kommit till programportalen för utbildningsprogrammet Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet. På denna sida hittar du information riktad till kommande och nuvarande studenter samt mot näringsliv och samarbetspartners. Här finns även information kring kurser som ingår i programmet, genomförande och kontaktuppgifter till programansvarige, Mexhid Ferati.

Läs mer om utbildningen här

Vill du veta mer eller har några specifika frågor? Kontakta oss eller titta runt på portalen.

De senaste inläggen

Elective Courses (class of 2016)

The list of elective courses can be seen here. A brief introduction concerning this as well as answering your questions will be held next week, on Friday, February 23rd, at 10:00, Ny110.

For those from a distance, you can join the discussion from PC, Mac, Linux, iOS or Android: https://sunet.zoom.us/j/7704423981

(if you are using ZOOM for the first time, you will be asked to install it on your computer. For smartphones, you can find and install the app on Play or Appstore.)

Regards
Mexhid & Morgan

Angående programansvar

Lite information kring programansvaret. I och med att jag nu påbörjar mina doktorandstudier så kommer jag inte längre vara er programansvarig. Detta ansvar kommer nu istället att ligga på Mexhid Ferati, en av mina kollegor, som är ytterst kompetent men framför allt har både den empati och målmedvetenhet som krävs. Under en övergångsperiod, under våren, kommer jag att stödja honom inofficiellt genom att hjälpa honom med ärenden eller frågor som han direkt inte kan lösa själv. Förstås är det mycket information som kanske bara finns hos mig i dagsläget. Något som är naturligt efter 13 år som programansvarig.

Vi kommer även att komma ut till klasserna under början av terminen och informera kring detta samt besvara eventuella frågor som ni kan tänkas ha.

Morgan och Mexhid

Informationspass examensarbete

Inspelningen från detta informationspass finns nu tillgängligt till vänster.

Morgan

Programråd Protokoll

Under gårdagen genomfördes ett programråd. Protokoll för detta finns under “Programråd” till vänster.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU