Om kursen

Kursen Weubbutveckling med PHP 2 tar vid där kursen 1DV408 slutar men flyttar perspektivet från den enskilde utvecklarens kod till det större sammanhanget. Till PHP finns många ramverk, publiceringsverktyg, komponenter och apiér, kursen syftar till att ge studenterna en bra grund för utveckling, underhåll och användning av dessa.

Kursen innehåller både laborativa moment och diskussionsfrågor. Laborationerna syftar till att ge en praktisk inblick i utbud av ramverk och apier för PHP samt fördelar och svårigheter med att använda dem. Kursen avslutas med ett mindre projekt där studenterna har möjlighet att dyka djupare i och utvärdera ett existerande ramverk.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU