Laborationsöversikt

I kursen ingår tre laborationer. I den här kursen till skillnad från den första kursen i PHP är nu inte fokus på den enskilda koden utan på hur din kod fungerar i ett större sammanhang. Därför kommer du att både använda färdig kod och ramverk och skriva egen kod som är tänkt att användas av andra.

De tre laborationerna bygger på varandra därför är det viktigt att ni från början förstår hur allt hänger samman.

 1. Laboration 1. Kodskrapan.
  • Den här laborationen går ut på att använda färdiga apier för att implementera en kodskrapa. Exempelvis kan studenten välja att använda cURL för att skrapa väderdata från SMHI. Studenten använder också ett ramverk för automatiska enhetstester för att säkerhetsställa kvaliteten i skriven kod. Exempelvis skulle studenten kunna använda SimpleTest .
  • Studenten skall även skapa ett API till sin kodskrapa så att andra applikationer skall kunna använda skrapan.
 2. Laboration 2. Exempel på ramverk: CodeIgniter
  • Den andra laborationen går ut på att använda ett färdigt ramverk för PHP. Förstå hur ramverket fungerar?, vad det hjälper till med?
  • Vi skapar en applikation i CodeIgniter där vi också använder vårt api från laboration 1.
  • Vi undersöker hur CodeIgniter fungerar “under huven” och diskuterar även hur man kan avgöra om ett ramverk är bra eller inte?
 3. Laboration 3. Plugins till WordPress och att använda någon annans kodskrapa
  • Den tredje laborationen går ut på att dels studera hur WordPress som CMS tillåter andra att bygga ut sin funktionalitet genom plugins.
  • Vi skapar två plugins till WordPress
   1. Det ena använder din egen kodskrapa via apiet
   2. Den andra använder en annan students kodskrapa.
  • Här får ni testa hur det är att tillhandahålla ett API som andra skall använda.
 4. I projektet finns valmöjligheterna att:
  • Undersöka ett existerande ramverk och skriva en utvärdering av det.
  • Utveckla ett ramverk på egen hand

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU