Laboration 3. Plugins

Deadline

Redovisas senast vecka 50

Mål

Denna laboration har flera syften.

Studenten skall:

 • få feedback på sitt API och dokumentation från laboration 1.
 • få ge feedback på en annan students dokumentation och API
 • få fundera över problematiken med tredjepartsutvecklare.
 • få undersöka och utvärdera WordPress API

Uppgift 1. Installera WordPress.

Notera hur WP dokumenterat installationsprocessen.

Uppgift 2. Skapa ett plugin som använder din kodskrapa från laboration 1.

Notera eventuella problem

Uppgift 3. Skapa ett plugin som använder en annan students kodskrapa från laboration 1.

Denna uppgift går främst ut på att skapa underlag för diskussion kring apiers utformning, implementering och dokumentation.
Jag vill inte att ni ska diskutera med den vars api ni använder utan försök lösa uppgiften ifrån den dokumentation och kod som finns tillgänglig.
Märk väl att det är tillåtet att misslyckas med sin implementation.

Notera eventuella problem under tiden.


Var vänlig logga in för att kunna göra detta…

Var vänlig logga in för att kunna göra detta…

Uppgift 4. Svara på frågor

Undersök WordPress API:

 • På vilka sätt kan vi anpassa wordpress?
 • Har WP en kodstandard för plugins?
 • Hur kan vi styra när plugin-kod körs?
 • Hur hanteras beroenden mellan plugin? (Ex ett plugin måste köras före ett annat, eller ett plugin kräver ett annat?)
 • Hur installeras och konfigureras ett plugin?
 • Hur uppgraderas ett plugin? Om du nu ändrar ditt plugin, hur får de utvecklare som använder ditt plugin reda på det?
 • Hur testar vi plugins automatiskt?
 • Hur hanteras fel i plugins?
 • Vilka säkerhetsaspekter finns det när det gäller plugins?
 • Vad gör utvecklarna av WordPress för att hjälpa utvecklare att välja säkra plugin?

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU