Kursledning

Kursansvarig, Examinator

Daniel Toll

Jag är kursansvarig och håller även föreläsningarna i kursen. Jag håller även i kursen Webbutveckling med PHP 1 med fokus på Programmering, MVC och testning och även en kurs i grundläggande spelprogrammering.

Jag forskar om testning av mjukvara och är framför allt intresserad av testning av spelmjukvara.

Mail: daniel.toll@lnu.se
Telefon: +46 480 497709
Skype: dntoll

Handledare

Emil Carlsson

Skype: emil.lnu

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU