Föreläsning 3. Facade och Ramverk

Innehåll

Fasad-mönstret för att förenkla och dölja.
Ramverk, vad har vi dem till och hur kan vi utvärdera dem?

Dokument

https://docs.google.com/presentation/d/1rF5pxGjnTHyOV9S4iKTu8NSvNKC6Vx5LOW4L_GDmPQg/edit

Inspelning

Kod

<?php

namespace api {

	interface IShowThis {
		public function external();
	}
	
	class ExposeFacade implements IShowThis {
		private $m_hidden;// = new Hidden();
		
		public function __construct() {
			$this->m_hidden = new \api\internal\Hidden();
		}
		
		public function external() {
			$this->m_hidden->external();
		}
	}
}

namespace api\internal {

	class Hidden implements \api\IShowThis {
		
		
		public function external() {
			echo "mmmm ok";
		}
		
		public function _hidden() {
			echo "mmmm error";
		}
	}

}
namespace application {

	function usesapi(\api\IShowThis $o) {
	
		$methods = get_class_methods($o);
		
		foreach ($methods as $key => $value) {
			var_dump($value);
		}
		
		$o->external();
		
		//$o->_hidden();
	}
	$object = new \api\ExposeFacade();
	usesapi($object);
	
	$internalObject = new \api\internal\Hidden();
}

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU