Mycket på G

Jag jobbar febrilt för att få ut all information, inspelningar, laborationer etc. Dagens kursintroduktion finns nu ute under “Kursintroduktion” i menyn, jag hoppas att få upp denna på youtube och som mp4-fil under morgondagen tillsammans med morgondagens föreläsning.

Laboration 1 är som sagt i princip klar att genomföras, men jag kan peta in några mindre förändringar innan jag publicerar den helt imorgon. Jag kommer dock att tala om vilka förändringar jag gjort.