Välkomna till kursstart!

Hej

Jag vill med detta förbereda er för kursen som börjar v45. Kursen följer på Webbteknisk Introduktion men kräver även kunskaper motsvarande 1DV402, Inledande programmering med C#. En avstämning kommer att göras med Mats för att se vilka som har följt stora delar av kursen och de som inte uppfyller kraven kommer att kontaktas med information om hur vi går vidare. Vissa kan t.ex. komplettera upp vissa delar av kursen för att räknas som behöriga.

Med start nästa vecka kan ni registrera er på kursen via http://lnu.se/student

Ni kan redan nu beställa kurslitteraturen till kursen. Jag rekommenderar i första hand Zakas även Flanagan duger även den.

Jag kommer tyvärr att vara bortrest på konferens första kursveckan och därför kommer denna första vecka att ägnas åt självstudier. Jag kommer dock att publicera en välkomstfilm här. Börja med att titta på den så kommer jag i den att förklara kursupplägg och hur studierna ska bedrivas tills dess att jag är tillbaka. Introduktionsfilmen publiceras senast måndag v45.

Observera att överstrukna länkar ännu inte är uppdaterade inför HT2014. De förändringar jag planerar göra i år är:

  • Utöka laboration 3 med fler svårighetsgrader.
  • Laboration 4 kommer att bytas ut i sin helhet.
  • Justeringar av projektet för att lägga in applikationen du gjort i laboration 4 och 3.