L02 – Labby Mezzage

FEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inte

Inledning

Kommande laborationer ställer ganska höga krav på dig som laborant. Du kommer till stor del vara tvungen att leta upp information själv och fundera ut egna lösningar på problem som ställs.
I denna laboration kommer du att skriva en enklare meddelandehanteringstjänst.

Mål

Efter du genomfört och blivit godkänd på denna laboration kommer du kunna hantera skapandet av objekt i javascript. Du kommer vidare att ha goda kunskaper i att koppla händelsehanterare och arbeta med DOM.

Genomförande

Utför laborationens uppgifter och moment samt dokumentera vad du kommer fram till på de olika delarna. Vid redovisning av laborationen ska du kunna besvara frågor om hur du har löst de olika delarna och varför de är lösta på det sätt du löst dem på.

När du anser dig vara klar med laborationen, kontrollera att din källkod uppfyller laborationens samtliga krav.

Redovisning/Handledning

Observera att du har två veckor på dig att genomföra denna uppgift. De laborationspass som finns utlagda under första laborationsveckan kan användas för handledning.

Moment 1 till 3 lämpar sig väl att genomföra efter föreläsning 4 och 5, medan restrerande kräver att du även har föreläsning 6 och 7 i ryggen.

Demonstration

Laborationsfiler:

Stjärnuppgift

Denna uppgift har en stjärnuppgift som går ut på att skriva sin applikation på sådant sätt att flera instanser av applikationen kan köras samtidigt. Observera att stjärnuppgifterna inte ger högre betyg än G på laborationerna men kan vara till stor hjälp när det kommer till projektets högre betyg.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU