Projektpresentation

Presentationen av ert projekt kommer att bli höjdpunkten och fungera som en avslutning på kursen. Ni får nu chans att visa för varandra och era kunder slutresultatet av era projekt som ni arbetat med. Eftersom presentationen är det sista examinationsmomentet på projektet är närvaro obligatorisk. Ogiltig frånvaro medför icke godkänt projekt.

En kort introduktion till kursen kommer att inleda presentationerna. Publik är kurskamrater, kunder, lärare och andra studenter och intresserade.

Projektpresentationens innehåll

Gruppen förbereder tillsammans en presentation som ska ta ~10-15 minuter. Alla i gruppen behöver inte prata under presentationen, det är oftast bättre att 1-2 personer håller i själva genomförandet av presentationen. De gruppmedlemmar som inte medverkar i presentationen kan efter presentationen av gruppen (se nedan) ansluta till publiken. I presentationen ska följande delar ingå (inte nödvändigtvis i denna ordning):

  • Presentation av gruppen, projektet och målgruppen.
  • Baskrav, hur är applikationen tänkt att fungera, vilka är de unika egenskaperna som är viktiga?
  • Hur har ni arbetat tillsammans i gruppen?
  • Problem som uppstått under vägen, vad skulle ni göra annorlunda om ni fick chansen?
  • Nya kunskaper som gruppen förvärvat under projekttiden, vad tyckte ni gick bra?
  • Visa upp hur webbplatsen/systemet/applikationen ser ut i färdigt skick och hur den fungerar. Detta kan ske live eller med hjälp av en film (vilket är rekommenderat för grupper som redovisar på distans)

Presentation 2016

Tid: Torsdag, 17/3, 09:00-12:00
Plats: Ny104, Connect

Grupp Tid
0 – Tags, CrossFit Kalmar 09:05-09:20
1 – Lampor, LNU 09:25-09:40
2 – Visualisering, LNU 09:45-10:00
3 – Sales Scenario 10:05-10:20
Rast -
4 – Ledningssystem, EV Konsult 10:35-10:50
5 – Kombinatorik, Jorryt van Bommel 10:55-11:10
6 – Jämförelser, Sigma 11:15-11:30
7 – GitAutomatisering, LNU 11:35-11:50

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU