Datasets

Here you can download the datasets used in the course.

Dataset Format Description Link
Wikipedia Text Larger set of Wikipedia articles (396 about Programming and 245 about Games) to be used for assignment A3 Download
Wikipedia 300 ARFF and CSV Wikipedia articles (150 about Programming and 150 about Games) to be used for project P3 Download
Wikipedia clustering Text Wikipedia articles (90 about Programming and 90 about Games) to be used for project P2 Download
Blog data Text The blog dataset with 99 blogs to be used for assignment A2 Download
Movies example CSV The movie ratings example dataset to be used for assignment A1 Download
Movies large CSV The larger movie ratings dataset to be used for assignment A1 Download
MovieLens 100k CSV The MovieLens 100k ratings dataset to be used for project P1 Download
Iris ARFF and CSV Iris dataset to be used for assignment A4 Download
Banknote CSV Banknote authentication dataset to be used for assignment A4 Download

Welcome to CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Student account

To log in you need a student account at Linnaeus University.

Read more about collecting your account

Log in LNU