Omexamination, muntlig examination

Nu går det att anmäla sig till omexamination (muntliga delen). Du gör detta via Ladok senast 30/3.