Monitoring

Resources

  • HTML-presentation
  • Recording (Youtube) Inspelningen är gjord tidigare år i en annan kurs så bortse från eventuellt prat angående det årets kursinnehåll och fokucera istället på innehållet i föreläsningen.

Reading

Chapter 16 in "The practice of Cloud System Administration"

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU