Kursen är nu avslutad!

Denna kursomgång är nu avslutad i och med att vi haft sista omexaminationen. Ni som lämnat in era projekt innan deadline bör ha fått svar på detta.
Nästa möjlighet till omexamination är nästa gång kursen går.